BILETE

REGULAMENT DE PARTICIPARE

REGULI ȘI INFORMAȚII GENERALE

 

1.       PREVEDERI GENERALE

 

1.1   Prezentul regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Pentru Copii Alandala, în zilele de 6, 7 și 8 Decembrie 2019, în Pavilionul B2, Romexpo, eveniment organizat de compania S.C. WITTY MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L., CUI: RO 22776399, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J23/1816/2019, numită în continuare Organizator, și conține prevederi pe care fiecare Participant la eveniment este obligat să le respecte.

1.2   Prin achiziționarea unui bilet și prin participarea la festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte prezentul Regulament.

1.3   Termenii și condițiile generale sunt valide pe perioadă nedefinită. Participanții sunt de acord că Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament, fără a-i notifica în prealabil. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe site-ul oficial al evenimentului. Modificările pot fi efectuate inclusiv după achiziționarea biletului, chiar și în zilele premergătoare festivalului.

1.4   Organizatorul recomandă Participanților verificarea periodică a prezentului regulament pentru eventualitatea operării unor modificări.

1.5   Prezentul Regulament reprezintă o înțelegere între Organizator și Participant.

 

2.       Bilete, tipuri de bilete și cumpărarea biletelor

2.1   Bilete și brățări - există mai multe tipuri de bilete si abonamente pentru festival:

2.1.1         Abonament Adult – permite accesul pe trei zile unei persoane cu vârsta peste 16 ani împliniți

2.1.2         Abonament Copil - permite accestul pe trei zile unei persoane cu vârsta sub 16 ani

2.1.3         Adult – Bilet o zi – Vineri 09 Decembrie - permite accesul Vineri, 09 Decembrie, intre orele 14.00-21.00, unei persoane cu vârsta peste 16 ani împliniți

2.1.4         Adult – Bilet o zi – Sâmbătă 10 Decembrie - permite accesul Sâmbătă 10 Decembrie, intre orele 10.00-21.00, unei persoane cu vârsta peste 16 ani împliniți

2.1.5         Adult – Bilet o zi – Duminică 11 Decembrie - permite accesul Duminică 11 Decembrie, intre orele 10.00-21.00, unei persoane cu vârsta peste 16 ani împliniți

2.1.6         Copil – Bilet o zi – Vineri 09 Decembrie - permite accesul Vineri, 09 Decembrie, intre orele 14.00-21.00, unei persoane cu vârsta sub 16 ani

2.1.7         Copil – Bilet o zi – Sâmbătă 10 Decembrie - permite accesul Sâmbătă 10 Decembrie, intre orele 10.00-21.00, unei persoane cu vârsta sub 16 ani

2.1.8         Copil – Bilet o zi – Duminică 11 Decembrie - permite accesul Duminică 11 Decembrie, intre orele 10.00-21.00, unei persoane cu vârsta sub 16 ani

2.2   Abonamentele și biletele pot fi cumpărate in reteaua Entertix, online (entertix.ro si myticket.ro) sau in magazinele partenere, în limita stocului disponibil.

2.3   In zilele de 09, 10 și 11 Decembrie 2019, biletele vor fi disponibile și la intrarea în festival.

2.4   Toate tipurile de abonament asigură accesul Participanților la festival în toate cele trei zile, in 09 Decembrie în intervalul 14.00-21.00, și în zilele de 10 și 11 Decembrie, în intervalul 10.00-21.00.

2.5   Biletele pe o zi asigură accesul la Festival exclusiv în ziua respectivă, marcată explicit pe bilet.

2.6   Garantăm doar valabilitatea biletelor cumpărate prin partenerii festivalului enumerați la punctul 2.2.

2.7   Este strict interzisă revanzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitațiilor. Organizatorii își rezervă dreptul de a interzice accesul în zona festivalului a persoanelor care desfășoară astfel de activități și de a confisca invitațiile sau biletele aflate în posesia acestora.

2.8   Este strict interzisă publicarea pe rețele sociale sau pe site-uri a seriei unice a biletului, precum și vânzarea biletelor.

2.9   În momentul validării biletului (indiferent de tip) Participantul primește o brățară intactă care îi asigură intrarea în spațiul festivalului. După scanarea biletului, Participantul trebuie să păstreze brățara la mână PE TOATĂ PERIOADA valabilității acesteia- pe TOATE 3 zilele, în cazul abonamentelor, sau în ziua respectivă, în cazul biletelor și pachetelor de o zi. Pierderea, avarierea sau distrugerea brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brățara nu mai oferă Participantului niciun drept nou, acesta fiind obligat să achiziționeze un nou bilet. Organizatorul își rezerva dreptul de a însoți în afară perimetrului festivalului persoanele care nu poartă brățară la mână.

2.10                       Biletele nu sunt nominale și un cumpărător poate achiziționa mai multe bilete într-o sesiune.

2.11                       Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

2.12                       Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără o înștiintare în prealabil.

 

3.       Participarea la eveniment

3.1   Intrarea se va face doar prin zonele special amenajate pe baza biletului ce trebuie schimbat în brățară de acces. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

3.2   Accesul copiilor sub 2 ani este gratuit și este permis doar dacă aceștia sunt însoțiți de unul dintre părinți. Părintele însoțitor trebuie să prezinte un abonament valabil pentru accesul său și al copilului la festival. Un părinte poate însoți un singur copil (abonamentul părintelui va permite acesul acestuia și doar al unui copil sub 2 ani).

3.3   Accesul persoanelor cu vârste cuprinse între 2 și 16 ani este permis dacă au un bilet valid și sunt însoțiți de unul dintre părinți.

3.4   Toți minorii trebuie să aibă asupra lor o copie după certificatul de naștere sau un act de identitate.

3.5   Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuțite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalți.

3.6   În concordanță cu legile în vigoare participanții nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuțite, spray paralizant, lanțuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public.

3.7   Participanții nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului, altele decât cele comercializate în punctele autorizate de Organizator.

3.8   Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere. Pentru zonele de joacă, distracție și sport și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participanții se vor asigură că dețin condiția fizică și psihică pentru participare.

3.9   Accesul cu animale este interzis.

 

4.       Reguli de conduită pe suprafața festivalului

4.1   Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în acest Regulament. Participanților nu le este permis să desfăşoare orice fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

4.2   Organizatorul nu işi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

4.3   Participanții sunt obligați, ca în incinta festivalului, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător, inclunzând construcțiile și spațiile verzi aferente.

4.4   Participanții iau la cunoştință că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

4.5   Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

4.6   Pe întreg parcursul desfășurării festivalului și în toate acțiunile întreprinse în cadrul acestuia, sunt strict interzise orice activități de promovare a partidelor politice si este interzisa de asemenea orice activitate de propagandă politică.

4.7   De asemenea, sunt strict interzise orice manifestări sau mesaje cu caracter discriminatoriu, imoral sau ofensator.

4.8   Organizatorul își rezerva dreptul de a solicita masuri de remediere a unor situații contrare prezentului regulament inclusiv prin invitarea participantului de a părăsi spațiul destinat festivalului.

 

5.       Inregistrarea si fotografierea pe perioada festivalului

5.1   Organizatorul deține drepturile complete asupra imaginilor întregului festival și poate utiliza în scop propriu toate fotografiile și înregistrările video efectuate de personalul propriu sau de Participanți

5.2   Participanții înțeleg și sunt de acord că Organizatorul, partenerii săi contractuali autorizați, membrii presei, alți Participanți sau alte terțe părți pot efectua înregistrări audio și video pe perioada de desfășurare a festivalului.

5.3   Prin urmare, prin participarea la festival, Participanții acordă Organizatorului toate drepturile de înregistrare și utilizare a imaginii, înfățișării, acțiunilor și manifestărilor lor.. Aceste drepturi ale Organizatorului sunt transferabile, exclusive, nerestricționate în timp, geografic sau ca mod de prezentare.

5.4   Organizatorul si persoanele autorizate de acesta au dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza pentru promovare, de a copia, publica, face publice sau transmite către public orice înregistrare proprie sau efectuată de Participanți, fără nici o compensare pentru Participanți și fără a fi necesară informarea acestora.

5.5   Participanții iau act și acceptă faptul că Organizatorul:

5.5.1         poate înregistra Festivalul, concertele și orice alt program din cadrul lui

5.5.2         poate copia și distribui aceste înregistrări pe orice canal media sau le poate transmite live

5.6   Participanții au dreptul de a efectua înregistrări audio și video în cadrul Festivalului, dar numai prin intermediul echipamentelor de telecomunicatii destinate uzului propriu (ex. telefoane mobile, tablete) sau alte echipamente neprofesionale.

5.7   Participanților le este interzis, fără o aprobare obținută în prealabil de la Organizator, să vîndă, să utilizeze în schimbul unui preț sau in scopuri comerciale înregistrările efectuate, să identifice în aceste înregistrări, fără acordul lor, alți Participanți, sau să încalce drepturile personale ale altor Participanți.

5.8   Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele încălcări ale regulilor descrise mai sus.

5.9   Organizatorul își rezervă dreptul de a delimita zone în care fotografiatul și/sau filmatul sunt interzise. În cazul încălcării acestor interdicții, Organizatorul își rezervă dreptul de a confisca până la finalul Festivalului echipamentul folosit pentru înregistrări și de a șterge respectivele înregistrări.

 

6.       Securitate

6.1   Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanții sunt obligați să respecte agenții de securitate, să colaboreze cu aceştia şi sa le respecte instrucțiunile în caz de urgență.

6.2   În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

 

7.       Prim Ajutor

7.1   Pe teritoriul festivalului există punct de prim ajutor, în cazul în care este necesar. Punctul de prim ajutor este marcat pe harta festivalului.

 

8.       Obiecte pierdute

8.1   Obiectele pierdute trebuie aduse la INFO POINT (ce va fi marcat pe harta festivalului). Proprietarii le pot recupera după ce urmează procedura de identificare a persoanei a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile.

 

9.       Produse și servicii

9.1   În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court).

 

10.   Garanții și responsabilități

10.1                       Organizatorul garantează accesul și utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit.

10.2                       Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificari.

10.3                       Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul festivalului care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijări.

10.4                       Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

 

11.   Sancțiuni

11.1                       Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului, total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

 

12.   Litigiile si legea aplicabilă

12.1                       Eventualele litigii apărute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanți, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competenta din municipiul București, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

12.2                       Legea aplicabila este legea romană.

 

13.   Forța Majoră

13.1                       În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic,accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de Participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament.

13.2                       Daca o situație de forță majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial al Festivalului, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada in care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

 

14.   Alte clauze

14.1                       Organizatorul își rezerva dreptul de a efectua controale in zona de festival pentru a se putea asigura ca prezentul Regulament este respectat de toți Participanții.